BHP


Obowiązek prawidłowego prowadzenia spraw związanych z zatrudnieniem pracowników oraz zapewnienie im bezpiecznych warunków pracy nakłada na przedsiębiorcę kodeks pracy.
Oferujemy pełne wsparcie dla pracodawcy w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony zdrowia i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.
Spółka świadczy usługi w obszarze nadzoru nad warunkami BHP i ochrony p.poż., prowadzenia stosownej dokumentacji oraz przygowtowywania i realizacji wymaganych szkoleń w zakresie BHP i p.poż.
Nasza oferta obejmuje:
 • Szkolenia BHP i p.poż. dla:
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Kompleksową realizację zadań BHP i p.poż. w firmie, w tym:
  • prowadzenie dokumentacji i rejestrów wymaganych przepisami
  • opracowanie i weryfikację zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP i ochrony p.poż.
  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad BHP oraz ochrony p.poż.
  • udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie  wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
  • wsparcie w zakresie badań środowiskowych oraz badań lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych)
  • zgłaszanie firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Państwowej Straży Pożarnej
  • ocenę ryzyka zawodowego dla stanowisk pracy
  • pomoc w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
Proponujemy współpracę na zasadach outsourcingu kompleksowego lub selektywnego w zakresie obsługi  BHP i ochrony p.poż. w Państwa przedsiębiorstwie.
Jesteśmy przekonani, że współpraca z nami przyniesie Państwa firmie oczekiwane korzyści i zapewni jej bezpieczny rozwój.
 
Zapraszmy do kontaktu z naszymi specjalistami:
Dział Handlowy / 22 266 06 66 / kontakt@outsourcing24.pl
Pomożemy w doborze i dostarczymy optymalne roziwązanie.

 

Powrót na stronę główną Finanse i Rachunkowość