• Rozliczenie dotacji UE

  Ważny etap projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, to zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie i prawidłowe rozliczenie pod względem rachunkowym otrzymanych środków.
  Ustrzeż się pomyłek !

  Błędy i nieprawidłowości w rozliczeniu realizowanego projektu, mogą spowodować, że przedsiębiorca nie otrzyma przyznanych funduszy lub będzie musiał zwrócić już otrzymane środki, a to może być bardzo trudne, jeżeli inwestycje zostały rozpoczęte.

 • Zyskaj 10% rabatu !!!

  Klienci zmieniający biuro rachunkowe mogą liczyć na 3 miesięczny rabat obejmujący usługi rachunkowo - księgowe przez okres czasu 3 miesięcy.

 • Finanse i Rachunkowość

  Realizujemy kompleksową obsługę firm i przedsiębiorstw w zakresie finansowo – rachunkowym.

 • EODK

  System EODK (Elektroniczny Obieg Dokumnetacji Księgowej), pozwala na możliwie największą integrację z systemami finansowo - księgowymi, pozwala zapewnić pełne bezpieczeństwo dokumentów i danych oraz realne oszczędności.

 • Kadry i Płace

  Przejmujemy na siebie odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji kadrowej i płacowej.

 • BHP

  Oferujemy pełne wsparcie dla pracodawcy w zakresie realizacji obowiązków dotyczących ochrony zdrowie i życia pracowników oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Świadczy usługi w obszarze nadzoru nad warunkami BHP i ochrony p.poż.

 • Konsulting Celny i Podatkowy

  Zapewniamy dostęp do najlepszych praktyk i rozwiązań w ramach obowiązujących przepisów prawa, Specjalizujemy się w zakresie importu samochodów i podatku akcyzowym z tytułu wewnatrzwspólnotowego nabycia samochodów. Współpracujemy tylko z najlepszymi, w tym z najlepszymi kancelariami prawnymi i kancelariami doradztwa podatkowego.

Co robimy ?

Oferujemy usługi w zakresie outsourcingu informatycznego, outsourcingu finansowo-rachunkowego oraz kadrowo-płacowego dla firm i przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki.

Zaprszamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Pomożemy w doborze i dostarczymy optymalne rozwiązanie dostosowane do Państwa indywidulanych potrzeb.

Doskonała znajomość zasad polskiej rachunkowości...

...a także standardów międzynarodowych pozwala zaoferować najwyższą jakość usług, co jest gwarancją bezpiecznego, zgodnego z wymogami rachunkowości prowadzenia działalności gospodarczej.


Zapraszamy do współpracy wspólnoty mieszkaniowe.

Realizujemy kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych, planujemy rozszerzenie działalności o usługi zarządzania nieruchomościami oraz konserwacji i utrzymania obiektów.


Chcemy byś mógł spokojnie pracować.

Naszym celem jest zapewnienie przedsiębiorcom możliwości skupienia się na podstawowym profilu działalności poprzez przekazanie obsługi procesów pomocniczych do specjalistycznej firmy zewnętrznej.


Outsourcing24 to również IT.

Oferujemy kompleksowe wsparcie informatyczne dla firm i instytucji wykonywane na zasadach outsourcingu. Realizujemy usługi konsultingowe, projektowe i wdrożeniowe. Czytaj więcej