Postępowanie z zakresu cła i podatków


Środki zaskarżenia decyzji podatkowych można podzielić na zwyczajne i nadzwyczajne.
Środki zwyczajne  (odwołania, skargi) przysługują w ustawowych terminach wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej.
Nadzwyczajne środki, które wynikają również z przepisów Ordynacji podatkowej służą wzruszeniu ostatecznych decyzji, tj. takich na które już nie przysługuje odwołanie, przy czym chodzi tu zarówno o sytuacje, gdy wyczerpano wcześniej tok instancji, jak również przypadki, w których strona nie skorzystała z prawa do odwołania (i uprawnienie to wygasło). Do nadzwyczajnych środków zaskarżenia należy wniosek o wznowienie postępowania podatkowego, wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej.
Świadczymy usługi w zakresie ochrony i dochodzenia  Państwa praw w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym
W trybie zwyczajnym proponujemy nasze usługi w zakresie przygotowania pism procesowych, wniosków, odwołań i skarg do WSA oraz skarg kasacyjnych do NSA.
Natomiast w trybie nadzwyczajnym, w którym  można dochodzić swoich roszczeń w związku z niezasadnie pobranymi należnościami według decyzji ostatecznych, w sytuacji nie zastosowania trybu zwyczajnego (nie złożenia odwołania, skargi do WSA), proponujemy naszą pomoc w zakresie analizy sprawy i przygotowania odpowiedniego wniosku.
Pragniemy zauważyć, że otrzymana decyzja, która stała się ostateczna i od której nie wnieśliśmy odwołania, nie pozbawia nas (w uzasadnionych przypadkach) możliwości dochodzenia swoich praw i roszczeń w stosunku do organów podatkowych (celnych).
 
Zapraszamy. Dołączcie do grona Naszych zadowolonych Klientów.

 

Zapraszmy do kontaktu z naszymi specjalistami:
telefon: 22 266 06 66 / e-mail: kontakt@outsourcing24.pl

Pomożemy w doborze i dostarczymy optymalne roziwązanie.

 

Powrót na stronę główną Finanse i Rachunkowość